O firmě

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Projekční kancelář Grubauer-projekty vznikla v roce 1997. Od tohoto roku po dobu 6-ti let probíhala projekční činnost firmy pod odborným dohledem renomované projekční pražské kanceláře a navíc dvou nezávislých inženýrů autorizovaných u komory ČKAIT. V roce 2002 došlo ke zlomovému bodu firmy a to k absolutnímu osamostatnění z důvodu úspěšného provedení autorizační zkoušky u české komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) majitele firmy. Firma je specializována na kompletní projekční činnost především týkající se rodinných domů a s tím spojeným drobných a jednoduchých staveb a to včetně všech profesí (ZTI-zdravotní instalace, EL-elektroinstalace, PO-protipožární zabezpečení, TO-vytápění, PL-přípojky a rozvod plynu atd.). Jednotlivé uvedené profese pro firmu zpracovávají autorizovaní inženýři s mnohaletou projekční praxí.

Firma Grubauer-projekty zpracovává projekty rodinných domů v rozsahu cca od 15 do 35 domů ročně a zajišťuje přibližně 8-15 stavebních dozorů staveb. Firma rovněž od roku 2002 začala provozovat inženýrskou činnost která spočívá především ve vyřizování územních rozhodnutí a stavebních povolení včetně zprostředkování potřebných geometrických prací, radonových průzkumů popř. i podrobností typu studií zvukových neprůzvučností konstrukcí, studií denního osvětlení a oslunění a všech vyžádaných posudků v rámci stavebního řízení.

V rámci podmínek účasti v české komoře autorizovaných inženýrů a techniků je firma pojištěna na škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem projektové a inženýrské činnosti a to hned u dvou pojišťoven – první u pojišťovny Kooperativa a.s. a druhá u IPB Pojišťovny a.s..

Novinky

Jako první a pro mou firmu jednu z nejdůležitějších novinek bych rád oznámil rozšíření působnosti firmy z rodinných domů na celou sekci pozemních staveb a to z důvodu úspěšného absolvování druhé autorizační zkoušky na plného autorizovaného inženýra v termínu 06/2009. Naskenovaná autorizace je přidána do sekce osvědčení a rozšíření rozsahu činnosti do sekce rozsah činnosti.

Postupně by se tedy od této chvíle měly objevovat nové reference a další případné novinky.

Kontaktní informace

Ing. Milan Grubauer
Hlavní č. p. 159
250 64 Měšice u Prahy

mobil: 606 309 268

email: info@grubauer-projekty.cz

Další informace

  • Projekty rodinných domů
  • Jednoduché a drobné stavby
  • Provádění odborného dozorování staveb
  • Inženýrská činnost