Novostavba administrativního objektu - Klíčany

První nadzemní podlaží (přízemí) administrativní části je řešeno jako část s aktivním denním pohybem, rozdělená na část pro zákazníky a zázemí pro pracovníky v dílně. Součástí přízemí je rovněž technické zázemí celého objektu. Vstup do objektu je řešen ze severozápadní strany objektu. Vjezd a vstup na pozemek je řešen ze severovýchodní strany pozemku z přilehlé komunikace směřující na obec Bášť.

Vstupní hlavní chodba v přízemí tvoří propojovací prvek mezi ostatními místnostmi a zároveň je v ní situováno schodiště propojující přízemí a podkroví administrativní části objektu. Ostatními místnostmi se rozumí kancelář, úklid, WC s předsíňkou, čajová kuchyňka, kotelna, šatna zaměstnanců, sociální zázemí zaměstnanců a sklad k dílně pro traktory. Místnost chodby je rovněž dveřmi propojená s dílnou.

Druhé nadzemní podlaží (podkroví) administrativní části objektu je řešeno jako kancelářské zázemí celé firmy vlastnící objekt. Obsahuje tedy chodbu nad výstupním schodištěm se vstupy do ostatních místností v podkroví.  Ostatními místnostmi se rozumí sektetariát se samostatnou WC a samostatnou místností pro ředitele firmy, jednu prostornou kancelář a místnost pro archiv. Osvětlení a větrání podkrovních místností je řešeno částečně okny v obvodových stěnách a částečně okny střešními. Místnosti neobsahující okno jsou větrány nuceně pomocí elektrického ventilátoru s odtahem nad úroveň střešní krytiny.