Novostavba mateřské školy Nová Ves

Objekt je řešen jako samostatně stojící, půdorysně ve tvaru pravidelného obdélníku. Objekt je projektován jako přízemní , nepodsklepený v celé ploše objektu. Celá objekt jednotřídním mateřské školy je projektován pro počet dětí 24+4 + (učitelky,uklizečky apod.) a to včetně sociálního zázemí jednak pro děti a jednak pro personál. Dispozičně je jednotřídní mateřská škola projektována následovně. Po vstupu ze severní strany objektu do vstupní chodby se vlevo vstoupí do místnosti zázemí personálu (popř. ředitelny) dále vpravo pak do šatny pro děti z níž je řešen vstup jednak do třídy a jednak do sociálního zařízení a čelně je ze vstupní chodby orientován přímý vstup do místnosti třídy. Z místnosti třída a ze zázemí pro personál jsou umístěny vstupy do přípravny jídel v které z krátké chodby jsou umístěny vstupy jednak na WC pro personál a jednak do místnosti meziskladu. V místnosti sociálního zázemí pro děti je samostatně oddělena místnost úklidu. Výstupy u objektu jsou řešeny vstupními dveřmi , dveřmi z přípravny jídel a z třídy pro děti. Ve venkovním prostoru jsou před školkou umístěny parkovací stání a přístupové chodníky vedoucí do jednotlivých vstupů do objektu.

Osvětlení a větrání jednotlivých místností mateřské školy je řešeno především okny v obvodových stěnách a v místnostech v podkroví v kombinaci s okny střešními. Místnosti bez oken budou větrány nuceně pomocí elektrického větráku s odtahem do venkovního prostoru. Denní osvětlení prostorů tříd mateřské školy je v příloze projektu doloženo výpočtem denního osvětlení a umělé se sdruženým osvětlením je součástí složky SO 005-Elektroinstalace. Zastřešení objektu multifunkčního domu je řešeno pomocí příhradových sbíjených vazníků od dodavatelské firmy Greko s.r.o. se sklonem střechy 22°. Jako střešní krytina je navržena betonová střešní taška v barvě červené.