Skladovací hala Klicany

Objekt je půdorysně řešen ve tvaru pravidelného obdélníku jako jednopodlažní a celoplošně nepodsklepená. Na pozemek se vstupuje ze strany východní společně s vjezdem do pozemku a následně do objektu skladovací haly. Pěší vstup na pozemek a následně do objektu haly konkrétně administrativní části je rovněž řešen ze strany východní. Objekt je interiérově rozdělen na dvě části a to skladovací část a administrativní část. Do skladovací částí je umožněn jednak vjezd prostornými sekčními vraty pro náklad a výklad zboží, vedle vrat je dále orientován vstup širokými dveřmi pro případný i možný vstup a vjezd zdvižnou plošinou. Skladovací část haly obsahuje prostornou skladovací místnost, dále dva samostatně oddělené sklady a místnost balírnu. Část administrativní je orientována se vstupem ze severní strany a to do zádveří, z kterého je po pravé straně umístěn vstup do šatny s denní místností pro zaměstnance a ze šatny dále do místnosti WC a do místnosti denní kuchyňka. Dále je ze zádveří čelně umístěn požárními dveřmi přímo do prostoru skladů a po levé ruce do střední chodby administrativní části. Ze střední chodby jsou orientovány zbývající vstupy do ostatních místností administrativní části. Ostatními místnostmi se rozumí technická místnost s umístěným plynovým kotlem na vytápění a ohřev TUV, místnost sprcha, WC s předsíňkou, denní kuchyňka a tři prostorné místnosti kanceláří. Osvětlení všech místností v rodinném domě je řešeno okny v obvodových stěnách Větrání všech místností je řešeno přirozeně tedy rovněž okny. Případné místnosti bez oken jako např. WC, technická místnost s kotlem a denní kuchyňka budou odvětrány nuceně tedy potrubním odtahem nad úroveň střešní krytiny s pohonem elektrickým větrákem se zpětnou klapkou.